senior do 70 - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do zakupu ubezpieczenia przez internet z możliwością opłaty w systemieTel.
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze mną:
tel.
Przejdź do treści
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NESTOR+ OD 25 ZŁ
Ubezpieczenie na życie GENERALI
O czym warto wiedzieć wybierając jeden z wariantów
ubezpieczenia na życie SENIOR:

wiek wstępu - 18 - 70 rok życia

bezterminowa ochrona w pełnym zakresie
(dopóki trwa umowa generalna)

do ubezpieczenia może przystąpić osoba
wykonująca dowolny zawód (z wyłączeniem sportowca zawodowego)

zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej
umowy grupowej lub Indywidualnej Kontynuacji (IK)

możliwość wprowadzenia cesji na bank

brak oświadczenia o stanie zdrowia w wariantach I - III
Warianty ubezpieczenia:

Towarzystwo ubezpieczeniowe:
GENERALI
GENERALI
GENERALI
GENERALI
GENERALI
GENERALI

Składka miesięczna:25 zł34 zł47 zł56 zł77 zł96 zł

Szczegóły:ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO
1.Zgon w wyniku:
skumulowane wysokości świadczeń w PLN
a)NW komunikacyjnym
86 000100 000100 000100 000150 000200 000
b)NW (Nieszczęśliwy Wypadek)
36 00050 00050 00050 00065 00080 000
c)choroby / naturalny
1 0001 0007 00010 00015 00020 000
2.Osierocenie dziecka
--2 5003 5005 0007 500
3.Trwały uszczerbek w wyniku:


NW - za 1%200400200250400500

NW - za 100 %20 00040 00020 00025 00040 00050 000
4.Poważne zachorowanie
---
1 000
2 000
2 000
5.Pobyt w szpitalu:


a)w wyniku NW komunikacyjnego
170 za dzień170 za dzień170 za dzień170 za dzień170 za dzień
170 za dzień
b)w wyniku NW
70 za dzień
70 za dzień70 za dzień70 za dzień70 za dzień70 za dzień
c)OIOM  w wyniku NW - dodatkowo do 5 dni70 za dzień
70 za dzień
70 za dzień70 za dzień70 za dzień70 za dzień
6.Operacje chirurgiczne wskutek NW - suma ubezp.
5 0005 0003 0003 0003 0004 000
7.Refundacja kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych
w następstwie NW

5 0009 0005 0005 0005 0005 000
8.Refundacja kosztów leczenia
w następstwie NW

5 0009 0005 0005 0005 0005 000

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŁŻONKA
9.Zgon w wyniku:

a)NW komunikacyjnego
40 00040 00040 00040 00040 00060 000
b)NW20 00020 00020 00020 00020 00025 000

USŁUGI DOTYCZĄCE POMOCY W NAGŁEJ POTRZEBIE


10.Pakiet assistance medyczny
TakTakTakTakTakTak
Towarzystwo ubezpieczeniowe:
GENERALI
GENERALI
GENERALI
GENERALI
GENERALI
GENERALI

Wiek przystąpienia / końca ochrony:70 rż / bo*70 rż / bo*
70 rż / bo*
70 rż / bo*
70 rż / bo*
70 rż / bo*

Oświadczenie o stanie zdrowia:NieNieNieTakTakTak

Możliwość wprowadzenia cesji na bank:TakTakTakTakTakTak

Zaliczenie stażu z dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na życie lub Indywidualnej KontynuacjiTakTakTakTakTakTak

Składka miesięczna:25 zł34 zł47 zł56 zł77 zł96 zł

UDOGODNIENIA:
WSZYSTKIE POWYŻSZE WARIANTY
- zakup w pełni online, bez konieczności wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną -

*bo - bez ograniczeń, dopóki trwa umowa generalna zawarta pomiędzy SWRN a Towarzystwem Ubezpieczeniowym
Potrzebujesz ochrony z wyższymi świadczeniami ?
Przydatne dokumenty:
GENERALI
SENIOR
Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
Przewodnik:
Ulotka:
Najważniejsze zapisy OWU GENERALI:
ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAKRESEM USŁUGI ASSISTANCE MEDYCZNY
obowiązującym w każdym z powyższych wariantów.
To dodatkowe świadczenia na które możesz liczyć w sytuacji zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.
Z pomocy możesz skorzystać Ty, Twój małżonek lub partner, a także dzieci.
Poniższy przykład obrazuje jakich wydatków możesz uniknąć posiadając jeden z powyższych wariantów z usługą Assistance:

Jeżeli przydarzyłby Ci się nieszczęśliwy wypadek, podczas jazdy rowerem i doznałbyś złamania obojczyka, będziesz mógł skorzystać z poniższych świadczeń, które zorganizuje dla Ciebie ubezpieczyciel:
Lp.
Usługa Assistance:
Świadczenie:
1.
transport z miejsca zdarzenia do placówki medycznej
2 000 zł
2.
dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
500 zł
3.
dostawa leków
500 zł
4.
organizacja i pokrycje kosztów wizyty lekarza
w trakcie procesu rehabilitacyjnego
500 zł

Łączna kwota świadczeń wyżej wymienionych usług
3 500 zł
Ta suma pozostaje w Twoim budżecie domowym
Dodatkowo w zależności od wielkości obrażeń możesz spodziewać się wypłaty świadczeń z umów dodatkowych:
- trwały uszczerbek na zdrowiu
- pobyt w szpitalu
- operacje chirurgiczne
Powyższe świadczenia sumują się.
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności):
Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa.
3 miesiące:
  • zgon ubezpieczonego w wyniku choroby lub śmierci naturalnej

6 miesięcy w ryzykach:
  • osierocenie dziecka
  • poważne zachorowanie

W pozostałych świadczeniach nie obowiązują karencje (ochrona od 1 dnia ubezpieczenia).
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?
Wróć do spisu treści